Kontaktujte nás

 

Teším sa na Vás osobné v kancelárii 

 

Kancelária -  Maurerova 794/37, Krompachy, 1 poschodie

UPRATOVANIE:

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Dotknutá osoba v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,ZoOOÚ") potvrdzuje správnosť a aktuálnosť svojich osobných údajov uvedených v kontaktom formulári.

Dotknutá osoba týmto čestne vyhlasuje, že udeľuje prevádzkovateľovi svoj výslovný, slobodný, vážny a bezvýhradný súhlas so spracúvaním jej osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, e-mailová adresa a telefonický kontakt na účel kontaktovania dotknutej osoby ako záujemcu o spoluprácu v informačnom systéme poskytovateľa služieb,,Upratovanie" počas doby 60 dní od udelenia tohto súhlasu, v prípade že sa dotknutá osoba nestane klientom.

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať tento súhlas so spracovaním osobných údajov rovnakým spôsobom, akým ho udelila. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním.

Práva dotknutej osoby vymedzujú najmä §§ 19 - 30 ZoOOÚ.

Práva a povinnosti poskytovateľa služieb, ako prevádzkovateľa, vymedzujú najmä §§ 31 - 46 ZoOOÚ.

Dotknutá osoba potvrdzuje, že poskytovateľ služieb splnil svoju oznamovaciu povinnosť v rozsahu požadovanom ZoOOÚ.

Dotknutá osoba berie na vedomie, že na zabezpečenie toho, že spracúvanie jej osobných údajov sa vykonáva v súlade so ZoOOÚ poskytovateľ služieb prijal primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov, pričom zobral do úvahy najmä použiteľné technické prostriedky, dôvernosť a dôležitosť spracúvaných osobných údajov, ako aj rozsah možných rizík, ktoré sú spôsobilé narušiť bezpečnosť alebo funkčnosť jeho informačných systémov. Poskytovateľ služieb bude s osobnými údajmi dotknutej osoby zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými a účinnými právnymi predpismi.


https://www.upratovanie-cistenie.sk/kontaktujte-ma/


Adresa: sídlo firmy

EB HELP- LUX, s.r.o.

Maurerova 34

05342 Krompachy

E-mail:

ebhelp-lux@centrum.sk

Telefónne číslo:

+421 905 944 974, 0944753401

Sledujte nás: